kompsystem.pl

CONTACTS

Heaters Equipment Factory
Mirosław Banaś

ul. Paderewskiego 34
63-000 Środa Wlkp.
Poland
tel. +48 61 285 64 00
tel./fax +48 61 285 31 91
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Warunki Gwarancji

 

  1. Producent udziela gwarancji na sprawną pracę wyrobu w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

  2. Producent zapewnia sprawne działanie urządzenia pod warunkiem, że będzie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi.

  3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z winy producenta.

  4. Warunkiem gwarancji jest instalacja grzałki wykonana przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z instrukcją użytkowania.

 

Gwarancją nie są objęte wady, które powstały w wyniku:

  • Nieprawidłowego montażu i obsługi grzałki.

  • Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem grzałki.

  • Napraw i modyfikacji grzałki przez osoby nieuprawnione.

  • Nadmiernego osadzenia kamienia kotłowego na elemencie grzejnym.

  • Uszkodzeń mechanicznych.