kompsystem.pl

CONTACTS

Heaters Equipment Factory
Mirosław Banaś

ul. Paderewskiego 34
63-000 Środa Wlkp.
Poland
tel. +48 61 285 64 00
tel./fax +48 61 285 31 91
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zgłoszenia reklamacyjne

 

 1. W przypadku wystąpienia problemów w produkcie WUG uprzejmie prosimy wpierw o kontakt z biurem obsługi klienta pod numerem telefonu +48 285 64 00. 

 2. Niektóre usterki nie wymagają interwencji serwisu - w takich przypadkach zaproponujemy najszybsze rozwiązanie problemu.

 3. Jeżeli jednak naprawa w serwisie będzie konieczna, element grzejny powinien być dostarczony do serwisu przez klienta na własny koszt, w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczonym.

  Adres serwisu : 
  WUG, ul. Paderewskiego 34, 63-000 Środa Wlkp.

   

 4. Ponadto, aby reklamacja została uznana powinna zawierać:

   - Prawidłowo wypełnioną oraz ważną kartę gwarancyjną

     (wymagany podpis i pieczęć instalatora).

   - Kopię dowodu zakupu.

   - Opis wady (co dokładnie się dzieję).

   

 5. Karta nie wypełniona bądź wypełniona w sposób nieprawidłowy jest nie ważna. 
  Zgodnie z warunkiem gwarancji, gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją kupujący zostanie obciążony kosztami usługi oraz materiałów według cennika producenta.