kompsystem.pl

CONTACTS

Heaters Equipment Factory
Mirosław Banaś

ul. Paderewskiego 34
63-000 Środa Wlkp.
Poland
tel. +48 61 285 64 00
tel./fax +48 61 285 31 91
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 1. Producent udziela gwarancji na sprawną pracę wyrobu w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

 2. Producent zapewnia sprawne działanie urządzenia pod warunkiem, że będzie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi.

 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z winy producenta.

 4. Warunkiem gwarancji jest instalacja grzałki wykonana przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z instrukcją użytkowania.

 

Gwarancją nie są objęte wady, które powstały w wyniku:

 • Nieprawidłowego montażu i obsługi grzałki.

 • Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem grzałki.

 • Napraw i modyfikacji grzałki przez osoby nieuprawnione.

 • Nadmiernego osadzenia kamienia kotłowego na elemencie grzejnym.

 • Uszkodzeń mechanicznych.

 
Wskazówki Eksploatacyjne

 

 1. Grzałka typu OWR 1 posiada termoregulator, który zapewnia utrzymanie żądanej temperatury wody w zbiorniku.

 2. Grzałka powinna pracować tylko w położeniu poziomym i być zamontowana przewodem zasilającym do dołu (rys. 2)

 3. O pracy grzałki informuje świecąca w czerwonym kolorze diodia sygnalizacyjna.

 4. Zaleca się nastawiać termostat w średnich wartościach jego zakresu co pozwoli na efektywną i funkcjonalną pracę urządzenia.

 5. Należy unikać maksymalnych zakresów temperatury na termoregulatorze, gdyż przy wysokiej temperaturze nasila się proces odkładania kamienia kotłowego na elementach grzejnych grzałki, co może być przyczyną zwiększonego poboru prądu , szybszego zużycia oraz uszkodzenia elementu grzejnego

 6. Urządzenie posiada również zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz przed zagotowaniem się wody w zbiorniku.


  W razie zadziałania zabezpieczenia przed przegrzaniem 
  dioda sygnalizująca przestaje świecić, a grzałka przestaje grzać. W takim przypadku należy :

 1. Odłączyć grzałkę od zasilania przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.

 2. Usunąć przyczynę zadziałania zabezpieczenia.

 •  - brak wody w zbiorniku.

 •  - użycie drugiego źródła ciepła, a w rezultacie wzrost temperatury powyżej 80 stopni.

 •  - zamontowanie grzałki niezgodne z instrukcją.

 1. Cofnąć delikatnie pokrętło w kierunku minimum, aż do wyczucia lekkiego oporu, po czym używając optymalnej siły przesunąć w tym samym kierunku do momentu najścia otworu w pokrętle na otwór w obudowie, co umożliwi odblokowanie zabezpieczenia (rys.1). 

  Następnie cienkim śrubokrętem, imbusem lub twardym drucikiem (fi 1,5mm) wcisnąć wybity bezpiecznik na głębokości +/- 3 cm, aż do momentu odblokowania.

 2. Po odblokowaniu ustawić pokrętło do pozycji minimum, podłączyć grzałkę do zasilania , a następnie ustawić pokrętło na żądaną temperaturę.

 

 

Rys. 1                                                                                                                                 

 

ORW1                                                                        

Położenie pokrętła regulacyjnego umożliwiające odblokowanie termika przez wskazany otwór.    

Rys.2                                               

OWR1_

  Prawidłowe zamontowanie przewodem pionowo do dołu

 

w razie zadziałania zabezpieczenia przed przegrzaniem element grzejny przestaje grzać, a dioda sygnalizacyjna pracy przestaje świecić i w takim przypadku należy:

1) odłączyć grzałkę od zasilania przez wyciągnięcie wtyczki z gniazda zasilającego

2) usunąć przyczynę zadziałania zabezpieczenia

3) cofnąć delikatnie pokrętło na minimum, aż do wyczucia oporu (rys. nr 1), po czym odkleić żelową zaślepkę znajdującą się na pokrętle (podważając od strony wypustki zaślepki), która zakrywa otwór zabezpieczający (rys. nr 4) Sprawdzić czy otwór w pokrętle naszedł na otwór w obudowie.

Następnie cienki śrubokręt, imbus lub twardy drut (Ø 1,8-2,2mm) wprowadzić w otwór pokrętła (~2cm) do wyczucia oporu i mocno przycisnąć przycisk zabezpieczenia, aż do momentu usłyszenia odblokowania.

Po odblokowaniu nakleić żelową zaślepkę na pierwotną pozycję (rys. nr 1), podłączyć grzałkę do zasilania , a następnie ustawić pokrętło na żądaną temperaturę.

należy unikać maksymalnych zakresów temperatury na termoregulatorze, gdyż przy wysokiej temperaturze nasila się proces odkładania kamienia kotłowego na elementach grzejnych grzałki, co może być przyczyną zwiększonego poboru prądu , szybszego zużycia oraz uszkodzenia elementu grzejnego.

Rys.1                                                                                                                

termostat                                                         

 

Położenie pokrętła regulacyjnego umożliwiające                     

 odblokowanie termika oraz pozycja wypustki zaślepki.          

 

Rys. 2

termostat2

  Pozycja otworu umożliwiającego odblokowanie termika

prawidłowe zamontowanie przewodem pionowo do dołu


TYP OWRG :

 1. w razie zadziałania zabezpieczenia przed przegrzaniem element grzejny przestaje pracować

( świeci się tylko jedna dioda ) i w takim przypadku należy:

1. Odłączyć grzałkę od zasilania przez wyciągnięcie wtyczki z gniazda

2. Usunąć przyczynę zadziałania zabezpieczenia

3. Wyciągnąć gumową zaślepkę(rys. nr 1).

Następnie cienki pręt Ø 5mm (śrubokręt, imbus) wprowadzić ok 25mm w otwór obudowy i mocno przycisnąć widoczny przycisk zabezpieczenia , aż do momentu usłyszenia odblokowania.

Po odblokowaniu ustawić pokrętło do pozycji minimum, podłączyć grzałkę do zasilania , a następnie ustawić pokrętło na żądaną temperaturę.

Należy unikać maksymalnych zakresów temperatury na termoregulatorze, gdyż przy wysokiej temperaturze

nasila się proces odkładania kamienia kotłowego na elementach grzejnych grzałki, co może być

przyczyną zwiększonego poboru prądu , szybszego zużycia oraz uszkodzenia elementu grzejnego.     


 OWRGtermostat

                                                odblokowanie termika przez wskazany otwór  

 


Zgłoszenia reklamacyjne

 

 1. W przypadku wystąpienia problemów w produkcie WUG uprzejmie prosimy wpierw o kontakt z biurem obsługi klienta pod numerem telefonu +48 285 64 00. 

 2. Niektóre usterki nie wymagają interwencji serwisu - w takich przypadkach zaproponujemy najszybsze rozwiązanie problemu.

 3. Jeżeli jednak naprawa w serwisie będzie konieczna, element grzejny powinien być dostarczony do serwisu przez klienta na własny koszt, w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczonym.

  Adres serwisu : 
  WUG, ul. Paderewskiego 34, 63-000 Środa Wlkp.

   

 4. Ponadto, aby reklamacja została uznana powinna zawierać:

   - Prawidłowo wypełnioną oraz ważną kartę gwarancyjną

     (wymagany podpis i pieczęć instalatora).

   - Kopię dowodu zakupu.

   - Opis wady (co dokładnie się dzieję).

   

 5. Karta nie wypełniona bądź wypełniona w sposób nieprawidłowy jest nie ważna. 
  Zgodnie z warunkiem gwarancji, gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją kupujący zostanie obciążony kosztami usługi oraz materiałów według cennika producenta.